Search

BMLT100
Il-Fonetika u l-Fonoloġija tal-Malti

MQF Level: 6

ECTS Value: 4 ECTS

Self Study Hours: 48

Contact Hours: 20

Assessment Hours: 32

Duration: 8 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Dan il-modjul jintroduċi l-istudju tal-fonetika u tal-fonoloġija tal-Malti. Il-modjul jibda b’ħarsa ġenerali ta’ kif jiġi ġġenerat il-ħoss u mbagħad jgħaddi sabiex janalizza l-karatteristiċi tal-fonetika artikolatorja, u d-deskrizzjoni tal-komponenti segmentali u suprasegmentali tas-sistema tal-ħoss tal-Malti. Wara dan, jiġu diskussi l-fonoloġija u l-analiżi fonoloġika, il-mekkaniżmi u l-prinċipji fonoloġiċi; u kif il-ħsejjes tad-diskorsi jiġu organizzati fil-Malti. F’din il-parti tingħata wkoll ħarsa ġenerali lejn id-differenzi fonoloġiċi bażiċi bejn il-Malti Standard u l-varjetajiet djalettali differenti fil-Malti. Il-kors janalizza wkoll il-kunċetti fundamentali bħall-fonema, ir-rwol tal-karatteristiċi distintivi tagħna, u mbagħad jgħaddi sabiex janalizza fid-dettall il-kunċett tas-sillaba u tar-regoli fonotattiċi. L-għan ewlieni ta’ dan il-modjul huwa li jintroduċi l-kunċetti bażiċi tal-analiżi fonetika u fonoloġika sabiex l-istudenti jsiru familjari mal-mekkaniżmi tal-produzzjoni tal-ħoss u jitħarrġu kif jipperċepuhom, jidentifikawhom u jittraskrivuhom permezz tal-simboli tal-Alfabett Fonetiku Internazzjonali. Dan sabiex imbagħad ikollhom l-għodda neċessarja ħalli japplikaw dan l-għarfien sabiex itejbu u jsaħħu l-lezzjonijiet tat-taħdit, tal-qari u tas-smigħ fis-suġġett tal-Malti u tal-Malti għall-Barranin.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jifhmu l-aspetti segmentali tal-Malti u japplikaw il-prinċipji tad-deskrizzjoni u tal-klassifikazzjoni tal-konsonanti u tal-vokali tal-Malti;

b. Jifhmu r-rwol, l-użu, u s-simboli tal-Alfabett Fonetiku Internazzjonali (AFI) u japplikaw l-AFI sabiex jittraskrivu kliem u sentenzi bil-Malti Standard;

c. Japplikaw il-fehim tal-kunċetti fonoloġiċi bażiċi sabiex janalizzaw id-diskors Malti;

d. Japplikaw l-għarfien tal-fonetika u tal-fonoloġija fil-lezzjonijiet;

e. Japplikaw il-prinċipji fonetiċi biex jipproduċu b’mod eżatt il-ħsejjes bil-Malti Standard;

f. Juru profiċjenza fit-traskrizzjoni fonetika u fonemika biex jirrappreżentaw il-ħsejjes tat-taħdit bil-Malti.

Knowledge 

a. Jifhmu l-kunċett tal-karatteristiċi distintivi u jużawhom biex janalizzaw id-differenzi bejn il-fonemi tal-Malti;

b. Jispjegaw id-distinzjonijiet ewlenin bejn il-ħsejjes bil-Malti Standard u dak djalettali;

c. Janalizzaw l-interazzjonijiet bejn il-ħsejjes individwali fil-Malti, inkluż it-tleħħin, l-assimilazzjoni u r-regoli;

d. Jagħrfu u jidentifikaw id-differenzi fonetiċi u fonoloġiċi bejn il-Malti Standard u dak djalettali;

e. Jidentifikaw il-mudelli u r-regoli li jiffurmaw is-sillabi;

f. Jifhmu d-differenza bejn il-fonetika u l-fonoloġija u jispjegaw kunċetti fonoloġiċi bażiċi.

Skills

a. Jiksbu l-ħila sabiex jgħallmu b’mod effettiv il-pronunzja korretta tal-Malti lill-istudenti, speċjalment lill-istudenti li qed jitgħallmu l-Malti bħala Lingwa Barranija u l-istudenti Maltin li l-ewwel lingwa tagħhom mhijiex il-Malti;

b. Jagħrfu l-ħtiġijiet speċifiċi u individwali tal-pronunzja tal-istudenti u jaddattaw it-tagħlim tagħhom, speċjalment fejn jidħol it-taħdit skont dan;

c. Jiddeterminaw liema huma l-attivitajiet għat-tagħlim l-aktar effettivi biex jintlaħqu l-kisbiet meta qed jippjanaw il-lezzjoni;

d. Jużaw għajnuniet awdjoviżwali biex itejbu l-pronunzja l-korretta tal-Malti Standard;

e. Ifasslu strateġiji ta’ kif jippreżentaw lill-istudenti kriterji ta’ suċċess imfassla fuq il-kisba tat-taħdit.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament (50%) u Preżentazzjoni (50%).

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Abercrombie, D. (1967). Elements of general phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press;
 2. Azzopardi, M. (1981) The Phonetics of Maltese: Some Areas Relevant for the Deaf. Teżi ta’ Dottorat mhux ippubblikata. Edinburgh: Università ta’ Edinburgh;
 3. Bartels, N. (2006) Applied Linguistics and Language Teacher Education. New York: Kluwer Academic Publishers;
 4. Borg, A. u Azzopardi-Alexander, M. (1997) Maltese. Londra u New York: Routledge;
 5. Borg, Alexander (1976). The Imaala in Maltese. F’Israel Oriental Studies, VI, pp.199-223. Tel-Aviv: Università ta’ Tel Aviv;
 6. Chetcuti, F. (2003). A Comparative Analysis of the Vowels of Native Speakers of Dialectal and Standard Maltese. Teżi tal-Masters mhux ippubblikata. Malta: L-Università ta’ Malta.
 7. Hall, C. u Hastings, C. (2017) Phonetics, Phonology & Pronunciation for the Language Classroom. Londra: Macmillan Education UK;
 8. Kráľová, ‎Z., Nemčoková K. u Datko J. (2021) Foreign Language Pronunciation, from Theory to Practice. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing
 9. Ladefoged, P. (2001) Vowels and consonants: An introduction to the Sounds of Languages. Blackwell.
 10. Aquilina, J. (1999) Maltese/English/Maltese Dictionary. Midsea Books.
 11. Borg, K. (1998) Lingwa u Lingwistika. Klabb Kotba Maltin
Supplementary Reading List
 1. Farrugia, R. (2016) Analiżi Akustika u Komparattivia ta’ Żewġ Djaletti Għawdxin. Teżi tal-Masters mhux ippubblikata. Malta: L-Università ta’ Malta.
Skip to content