Search

MMLT101
L-Ippjanar skont il-kisbiet mit-tagħlim tal-ħiliet tal-Malti.

MQF Level: 7

ECTS Value: 1 ECTS

Self Study Hours: 12

Contact Hours: 5

Assessment Hours: 8

 

Overall Objectives and Outcomes

Din l-unità tikkumplimenta l-unitajiet l-oħrajn tal-pedagoġija u l-assessjar fil-ħiliet differenti tal-lingwa. Fiha jiġu ppreżentati l-kisbiet mit-tagħlim li jridu jintlaħqu permezz tat-tagħlim tal-Malti fis-Sekondarja u kif dawn jistgħu jintrabtu flimkien fl-ippjanar u fil-lezzjonijiet. Jiġi mistħarreġ kif dan kollu jidħol fil-qafas tal-approċċ tematiku waqt l-ippjanar ta’ pjan ta’ ħidma msejjes fuq il-kisbiet tal-erba’ ħiliet.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jiżviluppaw pjan ta’ ħidma msejjes fuq il-kisbiet mit-tagħlim u l-approċ tematiku.

b. Jippjanaw lezzjonijiet b’attivitajiet tat-tagħlim u l-assessjar biex jintlaħqu l-kisbiet.

c. Jikkonsolidaw fil-prattika teorija li ltaqgħu magħhom f’din l-unità.

d. Joħolqu materjal u riżorsi li jgħinuhom jilħqu l-kisbiet u jassessjawhom.


Knowledge 

a. Jiddefinixxu u jifhmu l-qafas tal-kisbiet mit-tagħlim u t-terminoloġija marbuta miegħu.

b. Jevalwaw ir-rabta bejn il-kisba, l-attivitajiet tat-tagħlim u l-assessjar.

c. Jipproponu siti uffiċjali fejn isibu d-dokumentazzjoni li tgħinhom jibnu l-pjan ta’ ħidma skont il-kisbiet.

d. Japprezzaw ir-riċerka lokali u barranija dwar it-tagħlim tal-kisbiet u l-approċ tematiku.

e. Jirriflettu fuq prattiċi tajbin tat-tagħlim diskussi waqt din l-unità.

f. Jidentifikaw liema huma l-kisbiet minn ħiliet differenti li jistgħu jintrabtu flimkien.


Skills

a. Ifasslu pjan ta’ ħidma skont il-kisbiet, l-età iż-żmien disponibbli u l-interessi tal-istudenti.

b. Jiddeterminaw liema huma l-attivitajiet għat-tagħlim l-aktar effettivi biex tintlaħaq il-kisba.

c. Ifasslu strateġiji ta’ kif jippreżentaw lill-istudenti kriterji ta’ suċċess imfassla fuq il-kisbiet.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament

Suggested Readings

Core Reading List
  1. Varun, A. (2004): Thematic Approach for effective communication in ECCE in International Journal of Education and Psychological  Research (IJEPR) Volume 3, September 2014.
  2. http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/
  3. https://malti.skola.edu.mt/sillabi-godda/
Supplementary Reading List
  1. Kennedy, D. (2007): Writing and using learning outcomes: A Practical Guide, Cork: Quality Promotion Unit, University College Cork: http://www.nairtl.ie/
  2. Kennedy, D. (2007): Writing and using learning outcomes: A Practical guide, in Froment, E, Kohler J, Purser L and Wilson L (eds): EAU Bologna Handbook- Making Bologna Work, article C 3.4-1 (Berlin: Raabe Verlag)
  3. Adam, S. (2004): Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, application and implications for European education of employing learning outcomes at the local, national and international levels. Report on the United Kingdom, Bologna Seminar, July 2004, Herriot-Watt University.
  4. Angelo, T,A. and Cross, K.P. (1993) Classroom Assessment Technique: A handbook for College Teachers (2nd Edition) San Fransisco: Joss-Boss Inc.
Skip to content