Search

MMLT102
It-Tagħlim tal-Kitba: Pedagoġija u Assessjar

MQF Level: 7

ECTS Value: 2 ECTS

Self Study Hours: 24

Contact Hours: 10

Assessment Hours: 16

 

Overall Objectives and Outcomes

Din l-unità hija mfassla fuq il-prinċipji u l-prattiċi tat-tagħlim u l-assessjar tal-ħila tal-kitba fis-sekondarja. Fid-dawl tal-kisbiet mit-tagħlim tas-sillabi tal-Malti tal-Medja u s-Sekondarja, se jiġi mistħarreġ il-proċess tal-kitba u l-approċi li joħolqu kunfidenza u  ispirazzjoni  fl-istudent biex jipproduċi ġeneri differenti ta’ kitba tajba filwaqt li  japprezza r-relevanza soċjali tagħhom. Fil-kuntest ta’ dan kollu għalhekk, il-kitba ma tkunx mgħallma f’iżolament mill-ħiliet l-oħra tal-lingwa.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jaddottaw approċ ibbażat fuq ir-riċerka u l-prattiċi li ġew preżentati lilhom;

b. Jiżviluppaw riżorsi fuq il-prattiċi tagħhom u skont dak li tgħallmu sabiex jtejbuhom;

c. Jippjanaw lezzjonijiet oriġinali skont il-proċessi, l-approċi u t-teoriji ppreżentati lilhom u oħrajn li jiltaqgħu magħhom waqt l-istudju tagħhom.


Knowledge 

a. Jirriflettu b’mod kritiku fuq it-teoriji u l-approċi ppreżentati lilhom;

b. Jipproponu siti uffiċjali b’riżorsi u qari dwar it-tagħlim tal-kitba;

c. Jirreferu għal testi barranin u internazzjonali dwar it-tagħlim tal-kitba;

d. Jiżviluppaw lezzjonijiet addattati għat-tagħlim tal-kitba għal-livelli differenti fis-sekondarja bħala parti minn pjan ta’ ħidma li jorbot mal-ħiliet l-oħra tal-lingwa.


Skills

a. Jikkomunika l-kisba mit-tagħlim tal-kitba mal-istudenti b’mod interessanti u li jimmotivahom;

b. Joħloq rubrics għall-assessjar tal-kitba;

c. Jinkludu b’mod prattiku, il-prattiċi u l-metodoloġija ppreżentata lilhom f’din l-unità;

d. Joħolqu materjal u riżorsi għat-tagħlim tal-kitba skont l-etajiet, il-gosti u l-abbiltajiet tal-istudenti.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament.

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Atwell, N. (1998) In the middle: New Understandings about writing, reading and learning (2nd edition), Portsmouth, NH: Heinemann
 2. Atwell, N. (2014) In the middle: A lifetime of Learning about Writing, Reading and Adolescents. (3rd edition) Heinemann.
 3. Hyland, K. (2008) Writing Theories and writing Pedagogies in Indonesian Journal of English Language teaching 4 (2): 91-110.
 4. Manuel J., Carter D. (2016). Teaching writing in Secondary English: Approaches to building Confidence, enjoyment and achievement in Journal of Professional Learning, cpl.asn.ou/journal
 5. Portelli, T. (2007) Ward ta’ kull staġun: 1500 Xrara għall-kitba fil-livell sekondarju u postsekondarju, Malta: Klabb Kotba Maltin.
 6. Zahra, T. (2007) Il-Kitba Kreattiva, Merlin Publishers.
 7. Spiteri, A. (1998) It-tagħlim tal-Kitba bil-Malti bħal lsien Nattiv: Proposta Paradigmatika u Metidoloġika. Teżi M.A. Lingwistika, L-Università ta’ Malta.
 8. http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/
 9. https://malti.skola.edu.mt/sillabi-godda/
Supplementary Reading List
 1. Murray, D. (1968) A Writer Teaches Writing: A Practical Method of Teaching Composition. Boston: Houghton Mifflin.
 2. Taylor, M. Nancie Atwell’s In the Middle and ongoing Transformation of the writing workshop (2000) The National Council of the Teaching of English in teaching writing in the 21st
 3. Sochorova, K.(2016) Approaches to teaching writing in English in final years at secondary schools. Diploma Thesis Masaryk University.
 4. Parascandolo, JP. (2012) It-Tagħlim tal-Ortografija Maltija fil-lezzjonijiet tal-kitba. Teżi B. Ed Unuri, L-università ta’ Malta.
Skip to content