Search

MMLT106
It-tagħlim tal-Letteratura: Pedagoġija u Assessjar

MQF Level: 7

ECTS Value: 1 ECTS

Self Study Hours: 24

Contact Hours: 10

Assessment Hours: 16

 

Overall Objectives and Outcomes

F’dan il-modulu se ninvestigaw dan l-irwol fl-edukazzjoni u fit-tagħlim tal-Malti. Il-parteċipanti ta’ dan il-kors se jesploraw ir-rumanz, id-dramm, in-novella u l-poeżija fil-kuntest kulturali u popolari tas-soċjetà Maltija fi żminijiet u epoki differenti. Flimkien se naraw il-kontribuzzjoni importanti tagħhom kemm fl-evoluzzjoni akkademika u intelletwali tal-istudenti kif ukoll fil-ħajja tagħhom, issa u fil-futur. Nesploraw ukoll l-użu tal-lingwa fil-letteratura u x’tirrifletti. Il-parteċipanti tal-kors japplikaw dan kollu biex ifasslu u jippreparaw il-lezzjonijiet tagħhom għas-sena partikolari li se jgħallmu.  

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jirrifletti fuq it-twemmin u l-opinjonijiet personali, u l-prattiċi professjonali fil-kuntest ta’ teoriji letterarji u prattiċi tat-tagħlim tal-letteratura fil-Malti;

b. Joħloq lezzjonijiet tal-letteratura fil-proża u fil-poeżija fil-kuntest kulturali u popolari Malti b’mod li l-istudenti jidentifikaw ruħhom iktar mal-letteratura li qed jistudjaw.

c. Imexxi b’mod effettiv l-istudenti biex ikunu kapaċi janalizzaw il-letteratura b’mod li fil-klassi tirrelata mar-realtà soċjo-politika kontemporanja biex issir iktar reali għall-istudenti.


Knowledge 

a. Jidentifikaaspett tal-lingwa użata skont il-ġeneru u ż-żmien li fih inkitbet il-letteratura

b. Jiddeskrivi x’inhi l-letteratura u għaliex hija importantissima fit-tagħlim tal-Malti.

c. Jidentifika l-użu tal-midja bħat-televixin, it-tagħlim interattiv u l-internet fit-tagħlim tal-letteratura.

d. Jidentifika il-metodi ta’ tagħlim li jistgħu jkunu effettivi u li jistgħu jintużaw biex jagħmlu l-esperjenza tal-istudent fl-istudji tal-letteratura waħda effettiva.


Skills

a. Janalizza biċċa xogħol letterarja u jifhimha fit-totalità tagħha fil-kuntest partikolari li tkun inkitbet fih.

b. Joħloq materjal biex jimmotiva lill-istudenti tiegħu għal dik il-biċċa xogħol letterarja partikolari u skont l-etajiet tal-istudenti fil-klassi.

c. B’mod kritiku joħloq strateġiji ta’ tagħlim differenti skont l-istudenti fil-klassi anke biex jesponihom għall-messaġġ ewlieni tal-kittieb u għal-lingwa użata.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Diskussjoni fil-forum, Assenjament.

Suggested Readings

Core Reading List
  1. Briffa, C. (2008). Il-Letteratura Maltija – L-Istorja tan-Narrattiva. Malta: Malta University Publishing.
  2. Attard, J. (1997). L-Estetika Maltija – Antoloġija Kritika. Malta: Mireva Publications.
  3. Culler, J. (2011). Literary Theory – A Very Short Introduction. (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
  4. Brewton, V. “Literary Theory”, in Internet Encyclopedia of Philosophy. https://www.iep.utm.edu/literary/
  5. Showalter, E. (2003). Teaching Literature. UK: Blackwell Publishers
Supplementary Reading List
  1. Sammut, P. (2003). Tieqa fuq Kittieba Maltin. Malta: De La Salle Brothers Publications.
  2. Eagleton, T. (2008) “Literary Theory – An Introduction. (3rd). US: University of Minnesota Press.
Skip to content