Search

MMLT207
It-Tagħlim tal-Malti bħala lingwa barranija

MQF Level: 7

ECTS Value: 3 ECTS

Self Study Hours: 36

Contact Hours: 15

Assessment Hours: 24

 

Overall Objectives and Outcomes

It-tagħlim tal-ilsien Malti llum qed jiffaċċja realta ġdida: il-bżonn tat-tagħlim tal-ilsien Malti bħala t-tieni lingwa.  L-istudenti fl-iskejjel primarji u sekondarji huma ta’ tliet tipi:  Maltin li jitkellmu bil-Malti, Maltin li ma jitkellmux bil-Malti u barranin. Dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet imsemmija fl-aħħar hawn għalhekk ħolqu l-bżonn biex l-għalliema tal-Malti jkunu mħejjija kemm biex jgħallmu l-Malti għal kelliema nattivi kif ukoll lil studenti li jew huma barranin jew Maltin li ma jitkellmux bil-Malti.  Hu propju għalhekk ukoll li nħoloq sillabu ġdid tal-Malti bħala ilsien barrani li jirrikonoxxi dan il-bżonn fis-soċjeta’ tagħna.  Bħala effett dirett ta’ dan ir-rikonoxximent, hemm bżonn ukoll ta’ taħrig għal tagħlim li jinkludi il-kompetenzi kollha fit-tagħlim tal-lingwa (il-kitba, il-qari, is-smigħ, u t-taħdit) u metodi diversi ta’ tagħlim li l-għalliema jridu jaddattaw għal dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet diversi. Hu proprju dan li qed joffri dan il-modulu: taħriġ adekwat lill-għalliema tal-Malti bħala lsien barrani jgħinhom jiksbu ċerti ħiliet biex jagħrfu dawn il-bżonnijiet ta’ studenti diversi fil-klassijiet tagħhom u jkunu kapaċi, bħala għalliema tal-Malti bħala t-tieni lsien, ifittxu u joħolqu riżorsi addattati għal dan it-tip ta’ tagħlim.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jimplimentaw metodi ta’ tagħlim differenti, applikati għat-tagħlim tal-Malti bħala lsien barrani;

b. Jimplimentaw l-aħjar metodi ta’ tagħlim li jistgħu jużaw f’ċirkostanzi ta’ klassijiet differenti;

c. Jadattaw t-tagħlim tagħhom biex jutilizzawh għall-aħjar tal-istudenti tagħhom biex iwassluwhom għal kompetenzi meħtieġa.


Knowledge 

a. Jifhmu xi jfisser bilingwiżmu u x’jistgħu jkunu l-effetti tiegħu fuq l-istudent.

b. Jelenkaw il-metodi differenti ta’ tagħlim, li jridu japplikaw mal-istudenti tagħhom.

c. Li jkunu konxji ta’ liema tip ta’ xogħol hu l-iktar addattat għal dawn it tip ta’ studenti.

d. Ikunu konxji kif l-użu ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni differenti, anke l-mezzi ta’ komunikazzjoni ta’ midja soċjali (social media) jistgħu jgħinu lil dawn l-istudenti jiksbu ħiliet t’espressjoni bil-Malti li hi iktar idjomatika.

e. Jiddefinixxu x’inhuma l-bżonnijiet tal-istudenti barranin tal-Malti u kif dawn il-bżonnijiet huma differenti minn studenti nattivi tal-Malti


Skills

a. Jevalwa b’mod kritiku u juża l-aħjar riżorsi biex jgħallem il-Malti bħala lingwa barranija.

b. Jippjanaw il-lezzjonijiet tagħhom billi jaddattaw il-materjal li jintuża fil-lezzjoni skont il-bżonn tal-istudenti differenti.

c. Janalizza x’inhi s-sitwazzjoni fil-klassi tiegħu u joħloq l-aħjar materjal għal-lezzjonijiet tiegħu.

d. Jkun kapaċi juża metodi ta’ tagħlim diversi.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Prezentazzjoni, Assenjament.

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Beacco, J-C, Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M. E., Goullier, F. & Panthier, J. (2016) Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education. Strasbourg: Council of Europe.
 2. Camilleri Grima, A. (2020). Bil-Kelma t-Tajba: Prinċipji u Kreattività fil-Pedagoġija tal-Lingwa. Malta: Klabb Kotba Maltin.
 3. Camilleri Grima, A., Żammit, J(2015). Exploring the acquisition of tense and aspect by adult learners of Maltese. Malta Review of Educational Research, Vol 9(1), pp. 57-77
 4. Kramsch, C. (2014). Teaching Foreign Languages in an Era of Globalization. The Modern Language Journal, 98(1), pp. 296-311.
 5. Ministry for Education and Employment. The Learning Outcomes Framework. Available at: http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/subjects/maltese-as-a-foreign-language
 6. Ministry for Education and Employment (2019). The National Policy for Teaching Maltese as a Foreign Language. Available at: https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MEDE/Documents/EN%20National%20Policy.pdf
 7. D. Saliba, ‘Teaching Maltese as a second language to adults’, in D. Hyatt, P. Clough and C. Nutbrown (eds.) Informing Educational Change: Research Voices from Malta (2017), University of Sheffield, pp. 44-59.
Supplementary Reading List
 1. Camilleri Grima, A. (2016). Bil-qatra l-qatra…Learning Maltese as a Foreign Language Book 1. Malta: Miller.
 2. Sciriha, Lydia: Beginning Maltese / Continuing Maltese
 3. Saliba, Charles Daniel: Maltese for Foreigners Series & Maltese per Stranieri
 4. Vassallo, Lorna: Maltese Through English Series
 5. Micallef Cann, Sharon/ Sciriha, Caroline: Kellimni /Lets Talk
 6. Marlon Lodge, Vanessa Saliba Rapid Maltese https://www.amazon.com/Earworms-Rapid-Maltese-Musical-Trainer/dp/B08HSKDJ84
 7. Paulo Freire Institute Ċavetta https://cavetta.org.mt/
Supplementary Texts
 1. Refer to the resources in Section 7 entitled: Il-MALTI GĦALL-BARRANIN in the Lista biblijografika ta’ riżorsi lingwistiċi tal-Malti compiled by The National Council for the Maltese Language which can be retrieved from http://www.kunsilltalmalti.gov.mt/news-details?nwid=182&ctid=20&ctref=pubblikazzjonijiet

Skip to content