Search

MMLT208
It-Teknoloġija u t-Tagħlim tal-Malti

MQF Level: 7

ECTS Value: 2 ECTS

Self Study Hours: 24

Contact Hours: 10

Assessment Hours: 16

 

Overall Objectives and Outcomes

Kulma jmur l-użu tat-teknoloġija qed dejjem jiżdied f’kull qasam tal-ħajja inkluż fl-edukazzjoni. It-teknoloġija u l-internet joffru possibiltajiet u għodod effettivi li jiffaċilitaw it-tagħlim. Permezz ta’ din l-unità ta’ studju, il-parteċipanti jsiru konxji mill-vantaġġi li toffri t-teknoloġija fil-proċess tat-tagħlim u modi differenti kif din tista’ tiġi integrata fil-klassi għall-benefiċċju tal-istudenti. Flimkien mal-parteċipanti tiġi fformulata lista ta’ kriterji bħala gwida biex tgħinna nevalwaw ir-riżorsi diġitali u biex tmexxina fl-għażla u l-ħolqien tar-riżorsi tagħna. Tul il-kors il-parteċipanti jiffamiljarizzaw ruħhom mar-riżorsi eżistenti tal-Malti waqt li jitgħallmu jużaw l-aħjar applikazzjonijiet skont il-kisbiet tat-tagħlim u l-bżonn tal-istudenti biex huma wkoll ikunu kapaċi u kunfidenti jikkreaw r-riżorsi diġitali effettivi għall-istudenti tagħhom.   

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jimplimentaw riżorsi diġitali fit-tagħlim tal-Malti.

b. Jidentifikaw l-aħjar adattamenti sabiex joħolqu  riżorsi teknoloġiċi disponibbli skont il-ħtiġijiet tal-istudenti tagħhom.

c. Jiżviluppaw l-aħjar riżorsi possibbli billi jisfruttaw bl-aħjar mod il-vantaġġi li tagħtina t-teknoloġija.

d. Jippjanaw it-tibdil neċessarju biex permezz tat-teknoloġija u r-riżorsi diġitali, it-tagħlim ikun dejjem aktar effettiv


Knowledge 

a. Japprezzaw ir-riċerka lokali u barranija fuq il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-użu tat-teknoloġija fil-klassi b’mod partikolari fit-tagħlim tal-Malti.

b. Jirriflettu dwar prattiċi tajba ta’ tagħlim bl-integrazzjoni tat-teknoloġija fil-klassi tal-lingwi kemm fil-kuntest lokali kif ukoll f’pajjiżi barranin.

c. Jevalwaw l-użu tat-teknoloġija fit-tagħlim tal-erba’ ħiliet tal-lingwa Maltija.


Skills

a. Jużaw l-aktar riżorsi adattati għall-ħila li jkunu qed jgħallmu.

b. Ifasslu strateġiji tat-tagħlim fejn jistgħu jużaw it-teknoloġija u riżorsi diġitali waqt it-tagħlim tal-Malti.

c. Joħolqu riżorsi diġitali interattivi li permezz tagħhom jistgħu jiffaċilitaw it-tagħlim tal-Malti.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Rizorsi, Rifflessjonijiet.

Suggested Readings

Core Reading List
 1. , H. (2017, Ottubru 30). SAMR Model: A Practical Guide for EdTech Integration. Retrieved from Schoology Exchange: https://www.schoology.com/blog/samr-model-practical-guide-edtech-integration
 2. Gatt, P. (2015). The use of ICT in the teaching of Maltese and teachers’ concerns. Malta Review of Educational Research, 9(1), 99-114.
 3. Higgins, S. J. (2003). Does ICT improve learning and teaching in schools? Retrieved Novembet 10, 2014, from https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/ict-pur-mb-r-f-p-1aug03.pdf

Supplementary Reading List
 1. dexway-Innovation in Languages. (2019, 4 28). 5 Key Benefits of Technology for Language Learning. Retrieved from https://www.dexway.com/key-benefits-of-technology-for-language-learning/
 2. Wright, S., Fugett, A., & Caputa, F. (2013). Using E-readers and Internet resources to support comprehension. Journal of Educational Technology & Society, 16 (1), 367-379.
 3. Yonus, M. M., Nordin, N., Salehi, H., Sun, C. H., & Embi, M. A. (2013). Pros and cons of using ICT in teaching ESL reading and writing. International Education Studies, 6 (7), 119-130.
 4. The Economist Intelligence Unit. (2014). The Learning Curve 2014: Education and Skills for Life. London: Pearson.
 5. Teodorescu, A. (2011). Vocabulary Teaching and Learning Strategies in Second Language Acquisition. Studii şii Cercetari Filologice. Seria Limbi Straine Aplicate, 188(10), 188-195.
 6. Ministeru tal-Edukazzjoni ta’ Saskatchewan. (2013). Learning Resources Evaluation Guidelines. Il-Kanada: Ministeru tal-Edukazzjoni ta’ Saskatchewan.
 7. McPake, J., Stephen, C. u Plowman, L. (2009). Growing Up With Technology. Young Children Learning in a Digital World. Londra: Routledge.
 8.  
Skip to content