Search

BMLT310
Is-Semantika Lessikali fil-Malti

MQF Level: 6

ECTS Value: 3 ECTS

Self Study Hours: 36

Contact Hours: 15

Assessment Hours: 24

Duration: 6 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

X’inhu l-istudju tas-Semantika?  X’inhi s-Semantika lessikali? X’inhi d-differenza bejn omonimi, omografi, omofoni? X’inhuma I-peronimi u l-iponimi?  X’inhuma t-trasferiment u l-ispostament?  X’inhu l-irwol tal-metafora u l-metonimija fil-bdil tat-tifsir tal-kelma?  X’inhu l-irwol tad-dizzjunarju u t-teżawru fl-istudju tas-Semantika? Dawn u mistoqsijiet oħra se jitwieġbu fil-medda ta’ dan il-modjul. Dan il-modjul se jitratta l-aspetti l-iktar importanti fl-istudju tas-Semantika u kif dawn jidhru fil-Malti.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jispjega x’jinvolvi l-istudju tas-Semantika fil-Malti;

b. Jagħti eżempji xierqa tal-proċessi tal-Malti fis-Semantika;

c. Jqabbel dawn l-eżempji m’eżempji simili f’lingwi oħra (L-Ingliż per eżempju);

d. Jispjega it-tipi differenti ta’ metafora u metonimija.

Knowledge 

a. Jaf id-differenza bejn Semantika lessikali u dik tas-sentenza;

b. Jifhem il-proċessi diversi tagħha u kif dawn jaħdmu fil-bdil tat-tifsir tal-kliem fil-Malti;

c. Jifhem l-irwol tad-dizzjunarju u t-teżawru;

d. Jispjega il-komponenti diversi tat-tifsir u s-sehem tagħhom fil-proċess tal-bdil tat-tifsir tal-lessema.

Skills

a. Jispjega x’jinvolvi l-istudju tas-Semantika;

b. Jiddistingwi bejn il-proċessi varji tal-bdil fit-tifsir tal-lessema;

c. Janalizza s-Semantika fuq livell lessikali;

d. Jispjega t-trasferment u l-ispostament tat-tifsira tal- lessema.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament dwar is-suġġett.  Il-parteċipant irid jaqra u jevalwa materjal li ssib online dwar is-suġġett u jagħti wkoll l-opinjoni tiegħu. (100%)

Suggested Readings

Core Reading List
  1. Saeed, J.I. (2015). Semantics. Wiley-Blackwell.
  2. Kroeger, P. (2018). Analyzing Meaning: An introduction to Semantics and Pragmatics. Germany: Freie Universistat Berlin.
  3. J. (2008). Linguistic Semantics:  An Introduction. CUP.
  4. Cardona, T. (1997). Introduzzjoni għal-Lingwistika Maltija. Mireva Publications.
  5. Muscat, A. & Saliba, C. D. (2020). Is-Semantika fil-Lingwa Maltija. In: A. Muscat & C. D. Saliba (2020), Il-Malti Avvanzat 1 (pp. 41-67), BDL Publishing.
Supplementary Reading List
  1. SEMANTICS – Lexical Semantics and Lexical Relation https://www.academia.edu/11869342/SEMANTICS_Lexical_Semantics_and_Lexical_Relation?sm=b=
  2. Semantics and Theories of Semantics https://www.academia.edu/11703317/Semantics_and_Theories_of_Semantics?sm=b
  3.  
Skip to content