Search

BMLT205
L-Ortografija tal-Malti

MQF Level: 6

ECTS Value: 4 ECTS

Self Study Hours: 48

Contact Hours: 20

Assessment Hours: 32

Duration: 8 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Dan il-module tal-ortografija tal-Malti huwa ddisinjat biex itejjeb u jirfina l-ħiliet ortografiċi tal-parteċipant. L-ortografija hija aspett fundamentali f’komunikazzjoni effettiva bil-kitba, u għaldaqstant dan il-module huwa mfassal biex jgħin lill-parteċipanti tal-livelli kollha jtejbu l-eżattezza tal-ortografija tagħhom. F’dan il-module se jingħata wkoll taħriġ prattiku dwar l-użu effettiv tar-regoli ortografiċi tal-Malti filwaqt li tingħata ħarsa lejn il-ħiliet pedagoġiċi u tal-assessjar fil-programmi varji tal-kisbiet mit-tagħlim tal-Malti.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Itejjeb l-ħiliet ortografiċi tiegħu;

b. Itejjeb l-kwalità ġenerali tal-kitba tiegħu;

c. Jikteb b’ortografija preċiża f’kuntesti professjonali u akkademiċi;

d. Jagħti spinta lill-ħiliet tal-kunfidenza u tal-komunikazzjoni;

e. Isir kittieb aktar kunfidenti u kompetenti.

Knowledge 

a. Jidentifika oqsma fil-qasam ortografiku fejn għandhom bżonn aktar prattika;

b. Jifhem l-ispellija tal-kliem;

c. Jevalwaw il-kisbiet mit-tagħlim tal-Malti fil-livelli kollha;

d. Jevalwaw Deċiżjonijiet 1 u Deċiżjonijiet 2;

e. Jitħarreġ f’oqsma diversi tal-ortografija.

Skills

a. Jaħkem r-regoli u x-xejriet ortografiċi tal-lingwa Maltija;

b Jaħkem reġistru lessikali komuni li jgħin lill-istudenti jespandu l-vokabularju tagħhom, it-tifsir tiegħu u kif għandhom jinkitbu;

c. Jħaddem diversi tekniki u strateġiji biex jgħin lill-istudenti jiftakru l-ortografija korretta tal-kliem;

d. Jagħti attenzjoni speċjali lill-omofoni (kliem li jinħass l-istess iżda jinkitbu differenti b’tifsiriet differenti) u żbalji ortografiċi komuni;

e. Jiżviluppa il-ħila li jagħmel qari ta’ provi tax-xogħol tiegħu u jikkoreġi l-iżbalji ortografiċi;

f. Jagħmel valutazzjoni billi jkejjel t-titjib tiegħu fl-ortografija.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament (90%) li fih jintalab riflessjonijiet u prattiċi marbuta ma dak li ġie mgħallem matul l-unità. Parti żgħira mill-assessjar se jkun marbut mal-parteċipazzjoni (10%) tal-parteċipant (parteċipazzjoni fuq il-forum).

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Scilcuna, K. (2017) Nikteb il-Malti Tajjeb: Manwal Prattiku tal-Ortografija
 2. Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. (2008) Deċiżjonijiet 1. Malta: Kunsill tal-Malti.
 3. Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. (2018) Deċiżjonijiet 2. Malta: Kunsill tal-Malti.
 4. Grioli, G. (2022) Manwal għall-Qari tal-Provi. BDL Publishing.
 5. Muscat, A. & Saliba, C. D. (2024). Malti aħjar bi sforzi żgħar! (3rd Ed.) BDL Publishing.
 6. Saliba, C. D. (2024). Malti aħjar bi sforzi żgħar! … Ktieb tat-Taħriġ (2nd Ed.) BDL Publishing.
Supplementary Reading List
 1. Mill-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. (1924) Tagħrif fuq il-Kitba Maltija
 2. Mill-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. (1984) Żieda mat-Tagħrif
 3. Mill-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. (1992) Aġġornament tat-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija
 4. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti., Ilsienna, Grammatika u Vokabolarju: X’inhuma d-Deċiżjonijiet 1?, https://www.youtube.com/watch?v=-y7nmAYMtBY&ab_channel=Ilsienna
 5. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti., Ilsienna, Grammatika u Vokabolarju: X’inhuma d-Deċiżjonijiet 1?, https://www.youtube.com/watch?v=rlp8NUnOLXs&ab_channel=Ilsienna
 6. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti., Deċiżjonijiet 2 https://www.0079outube.com/watch?v=3qpmJZqo6ZE&ab_channel=Il-KunsillNazzjonalital-IlsienMalti
 7. Lista biblijografika tal-Malti maħruġa mill-Kunsill tal-Ilsien Maltihttps://kunsillmalti.gov.mt/rizorsi/listabiblijografika/
Skip to content