Search

BMLT208
It-Tagħlim tal-Letteratura

MQF Level: 6

ECTS Value: 3 ECTS

Self Study Hours: 36

Contact Hours: 15

Assessment Hours: 24

Duration: 6 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Din l-unitá hija mfassla fuq il-prinċipji u l-prattiċi tat-tagħlim u l-assessjar tat-tagħlim tal-letteratura fil-Medja u fis-Sekondarja. Fid-dawl tal-kisbiet mit-tagħlim tas-sillabi tal-Malti f’dawn is-setturi, se jiġu mistħarrġa metodi ta’ tagħlim tal-letteratura wara li l-parteċipanti jesploraw u jirriflettu b’mod kritiku l-esperjenza letterarja tagħhom. Il-parteċipanti japprezzaw r-relevanza soċjali tal-letteratura Maltija kemm dik tradizzjonali kif ukoll dik kontemporanja li tinkludi l-letteratura għat-tfal u għaż-żgħażagħ. Fil-kuntest ta’ dan kollu għalhekk, il-letteratura ma tkunx mgħallma f’iżolament mill-ħiliet l-oħra tal-lingwa.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jevalwaw b’mod kritiku, r-riċerka u l-prattiċi li ġew preżentati lilhom;

b. Jirriflettu fuq il-prattiċi tagħhom skont dak li tgħallmu u jtejbuhom;

c. Jippjanaw lezzjonijiet oriġinali skont il-proċessi, l-approċi u t-teoriji ppreżentati lilhom u oħrajn li jiltaqgħu magħhom waqt l-istudju tagħhom.

Knowledge 

a. Jirriflettu b’mod kritiku fuq it-teoriji u l-approċi ppreżentati lilhom;

b. Jipproponu siti uffiċjali b’riżorsi u qari dwar it-tagħlim tal-letteratura;

c. Janalizzaw prattiċi tajbin u jikkritikaw b’mod kostruttiv prattiċi oħrajn li jintużaw fit-tagħlim tal-letteratura;

d. Jirreferu għal testi barranin u internazzjonali dwar it-tagħlim tal-letteratura.

Skills

a. Jiżviluppaw lezzjonijiet addattati għat-tagħlim tal-letteratura għal-livelli differenti fil-Medja u fis-Sekondarja bħala parti minn pjan ta’ ħidma li jorbot mal-ħiliet l-oħra tal-lingwa;

b. Jagħżlu testi letterarji li l-istudent jista’ jirrelata magħhom u li jirriflettu l-esperjenzi tagħhom u għalhekk il-letteratura tiġi ppreżentata bħala arti li hi ħajja, awtentika u li wieħed jista’ jirrelata magħha;

c. Jikkomunikaw l-kisba mit-tagħlim tal-letteratura mal-istudenti b’mod interessanti u li jimmotivahom;

d. Joħolqu rubrics/metodi għall-assessjar tal-letteratura;

e. Jinkludu b’mod prattiku, il-prattiċi u l-metidoloġija ppreżentata lilhom f’din l-unità;

f. Joħolqu materjal u riżorsi għat-tagħlim tal-kitba skont l-etajiet, il-gosti u l-abbiltajiet tal-istudenti.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament (90%) li fih jintalab riflessjonijiet u prattiċi marbuta ma dak li ġie mgħallem matul l-unità. Parti żgħira mill-assessjar se jkun marbut mal-parteċipazzjoni (10%) tal-parteċipant (parteċipazzjoni fuq il-forum).

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Carter, R. u Long, M.N. (1991) Teaching literature, Essex: Longman.
 2. Duff A. u Maley, A. (1996) Literature, Oxford: Oxford University Press.
 3. Muscat C. (2011) Żewġ studji ta’ Awtur: Carmel G. Cauchi u Charles Casha.
 4. Galea, J. (2008) L-Istudenti u t-tagħlim tal-letteratura Maltija fl-ewwel klassi tal-iskola sekondarja. Dissertation B.Ed University of Malta
 5. Morana, A J. (2004) Ir-rispons skont l-Intelliġenzi Multipli fit-tagħlim tal-letteratura Maltija.
 6. Portelli, T. (ed.) (2009) Il-qari tal-letteratura: Bejn esperjenza u kritika, Malta: Allied Publications.
 7. Zahra, T., Briffa, C. u Mallia, G. (2008) Kotba għat-tfal, Malta: Pubblikazzjonijiet Indipendenza.
 8. Hunt Peter (1994) An introduction to children’s literature, Oxford: Oxford University Press.
Supplementary Reading List
 1. Teżijiet dwar it-tagħlim tal-lettratura li qed jinħadmu mill-istudenti ta’ l-Istitut għall-Edukazzjoni (IfE)
 2. Bejn Ħaltejn, l-Antoloġija tas-SEC retrieved from
 3. https://www.um.edu.mt/matsec/syllabi/esil-malti-antoloija/
 4. Il-Malti, Sillabi u Riżorsi tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni retrieved from https://malti.skola.edu.mt/sillabi-godda/
 5. It-Tagħlim tal-Malti fl-Iskejjel tal-Knisja retrieved from https://maltikurja.com/
 6. Lista biblijografika tal-Malti maħruġa mill-Kunsill tal-Ilsien Malti https://kunsillmalti.gov.mt/rizorsi/listabiblijografika/
 7. Saliba, C. D. (2024). Lehma Fehma (4th Ed.), BDL Publishing.
 8. SEC Maltese Syllabus (Ordinary Level) retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/syllabi/SEC
 9. Maltese School Based Assessment retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/markingschemesandexemplars/
 10. SEC & MATSEC Past Papers retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/examinationpapers/past/
Skip to content