Search

BMLT311
L-Iżvilupp u l-Istorja tal-Ilsien Malti

MQF Level: 6

ECTS Value: 4 ECTS

Self Study Hours: 48

Contact Hours: 20

Assessment Hours: 32

Duration: 8 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Kif u minn fejn żviluppa l-ilsien Malti?  Minn liema djaletti tal-Għarbi ġej l-ilsien Malti? X’inhuma l-karatteristiċi lingwistiċi li l-Malti jaqsam mad-djaletti tal-Għarbi li l-iktar jixbhuh?  X’inhuma l-elementi l-oħra li jsawruh?  Għaliex il-Malti żviluppa kif żviluppa fi lsien modern?  Għaliex il-Malti jissejjaħ ilsien imħallat iżda fl-istess ħin Semitiku?  Dawn (u oħrajn) huma l-mistoqsijiet li se jitwieġbu f’dan il-modjul dwar l-iżvilupp tal-ilsien Malti.  Issir enfasi partikolari fuq il-morfoloġija kif ukoll il-lessiku tal-Malti u kif dawn jevokaw il-mixja storika tiegħu.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jagħraf l-elementi ewlenin tal-Malti u jiddistingwihom;

b. Jispjega kif inkisbu dawn l-elementi u għaliex;

c. Jgħin lill-istudenti tiegħu jagħrfu dawn l-elementi fil-Malti;

d. Jfiehem lill-istudenti prospettivi tiegħu liema huma t-tliet elementi kostitwenti.

Knowledge 

a. Jirrakkonta l-istorja tal-ilsien Malti;

b. Jispjega il-mod kif żviluppa l-ilsien Malti;

c. Jiddeskrivi kif kienu integrati l-elementi li jsawruh;

d. Jifhem kif dawn l-elementi flimkien jaħdmu biex isawru lsien wieħed effettiv;

e. Jifhem il-mixja storika tal-ilsien Malti sakemm żviluppa fl-ilsien li hu llum.

Skills

a. Jiddistingwi bejn l-elementi li jsawru lill-ilsien Malti;

b. Jiddistingwi bejn l-istess elementi u kif jidhru fil-lessiku u l-morfoloġija tal-Malti;

c. Jifhem għaliex il-Malti żviluppa bħala lsien.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament.  Il-parteċipant irid jaqra u jevalwa materjal li ssib online dwar is-suġġett u jagħti wkoll l-opinjoni tiegħu. (100%)

Suggested Readings

Core Reading List
  1. Cachia L. (1994) L-Ilsien Malti: Il-Bieraħ u Llum, Self-published.
  2. Cardona, T. (1997). Introduzzjoni għal-Lingwistika Maltija. Mireva Publications.
  3. Farrugia, G. (1998). Il-Malti Lsien Imħallat. In: K. Borg (Eds), Lingwa u Lingwistika (pp. 277-291). Klabb Kotba Maltin.
  4. Hoberman, R. D. (2007). Maltese morphology. In: A. Kaye (Ed.) Morphologies of Asia and Africa (pp. 257-281). Eisenbrauns.
  5. Lucas C. & Čéplö, S. (2020). Maltese. In: C. Lucas & S. Manfredi (Eds.), Arabic and contact-induced change, (pp. 265–302). Language Science Press.
  6. Muscat, A. & Saliba, C. D. (2020). Il-Komponenti Kostitwenti tal-Lingwa Maltija. In: A. Muscat & C. D. Saliba (2020), Il-Malti Avvanzat 1 (pp. 24-35), BDL Publishing.
  7. Zammit, M. R. (2006). Unrecognizable Arabic-Maltese: The innovative Maltese element in the Maltese language. In: S. Mejri (ed.), L’arabe dialectal: enquêtes, descriptions, interprétations. Actes d’AIDA 6. Travaux offerts au professeur Taieb Baccouche, (pp. 487–498). Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
  8. Werner, L. (2004) Europe’s New Arab Conenction, retrieved from https://archive.aramcoworld.com/issue/200406/europe.s.new.arabic.connection.htm
  9. Wilmsen, D. (2021). Maltese: A Peripheral Dialect in the Historical Dialectology of Arabic. In: K. Ryding & D. Wilmsen (Eds.), The Cambridge Handbook of Arabic Linguistics, (pp. 244–74). Cambridge University Press.
Skip to content