Search

BMLT312
It-Tagħlim tal-Malti bħala Lingwa Barranija

MQF Level: 6

ECTS Value: 4 ECTS

Self Study Hours: 48

Contact Hours: 20

Assessment Hours: 32

Duration: 8 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Fi żminijietna nħolqot realtà ġdida li fiha t-tagħlim tal-ilsien Malti jrid ikun indirizzat bħala lingwa barranija. Għaldaqstant hemm il-ħtieġa li jkollna għalliema tal-Malti li kapaċi jgħallmu l-lingwa nattiva tagħhom bħala lsien barrani. Dan it-tagħlim għandu jinkludi l-erba’ kompetenzi fit-tagħlim tal-lingwa (il-kitba, il-qari, is-smigħ, u t-taħdit) bħala lingwa komunikattiva, skont kif mitlub mis-sillabi. Għalhekk l-għalliema tal-Malti għandhom jiksbu l-ħiliet biex jagħrfu l-bżonnijiet ta’ studenti diversi minn kulturi differenti u jiggwidawhom sabiex jitgħallmu l-Malti. Dan iridu jagħmluh billi jippjanaw lezzjonijiet addatati u joħolqu riżorsi tajbin għat-tagħlim ta’ lingwa barranija.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jippjana lezzjonijiet u jgħallem il-Malti bħala lingwa barranija bl-użu ta’ metodoloġiji differenti imma l-aktar f’kuntest;

b. Jgħallem il-Malti bħala lingwa barranija lil studenti ta’ abiltajiet differenti u varji b’metodi addattati skont il-każ;

c. Iwassal lill-istudenti li jilħqu livell aċċettabbli tal-lingwa Maltija fl-erba’ kompetenzi tal-lingwa;

d. Jgħallem il-lingwa Maltija lill-istudenti barranin filwaqt li jrawwem fihom għarfien kulturali ta’ pajjiżna.

Knowledge 

a. Jifhem id-differenza bejn it-tagħlim ta’ lingwa nattiva minn dak ta’ lingwa barranija;

b. Jifhem liema huma l-ħtiġijiet tal-istudenti barranin f’pajjiżna mill-aspett lingwistiku;

c. Isir konxju tal-bilingwiżmu u l-multilingwiżmu f’dinja globalizzata u fir-realtà lokali;

d. Ikollu għarfien ta’ x’tip ta’ xogħol u taħriġ jista’ jwassal lill-istudenti barranin jakkwistaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa fil-lingwa Maltija.

Skills

a. Jippjana lezzjonijiet interessanti għal studenti barranin bl-aħjar materjal u riżorsi addattati għat-tagħlim ta’ lingwa barranija;

b. Joħloq riżorsi ġodda, kreattivi kif ukoll interattivi sabiex iħeġġeġ lill-istudenti jitgħallmu l-lingwa bl-aħjar metodi;

c. Jifhem x’jixtiequ l-istudenti sabiex tikber fihom il-motivazzjoni għat-tagħlim;

d. Jevalwa l-effettività tat-tagħlim għall-kisbiet lingwistiċi tal-istudenti.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament (90%) li fih jintalab riflessjonijiet u prattiċi marbuta ma dak li ġie mgħallem matul l-unità. Parti żgħira mill-assessjar se jkun marbut mal-parteċipazzjoni (10%) tal-parteċipant (parteċipazzjoni fuq il-forum).

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Beacco, J-C, Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M. E., Goullier, F. & Panthier, J. (2016) Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education. Council of Europe.
 2. Camilleri Grima, A. (2020). Bil-Kelma t-Tajba: Prinċipji u Kreattività fil-Pedagoġija tal-Lingwa. Klabb Kotba Maltin.
 3. Camilleri Grima, A., Żammit, J (2015). Exploring the acquisition of tense and aspect by adult learners of Maltese. Malta Review of Educational Research, Vol. 9(1), 57-77.
 4. Garcia, M. (2021). Ten Important Aspects of a 21st Century Foreign Language Teaching Approach. European Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 5(5), 1-19.
 5. Kramsch, C. (2014). Teaching Foreign Languages in an Era of Globalization. The Modern Language Journal, Vol. 98(1), 296-311.
 6. Ministry for Education and Employment (2019). The National Policy for Teaching Maltese as a Foreign Language.
 7. Saliba,C.D. (2017). ‘Teaching Maltese as a second language to adults’, in D. Hyatt, P. Clough and C. Nutbrown (eds.) Informing Educational Change: Research Voices from Malta, (pp. 44-59). University of Sheffield.
 8. Violic-Kopriveć, A., Režić Tolj, Z. (2022). Use of Digital Technology in Learning French and Italian as a Foreign Language. European Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 6(3), 78-96.
 9. Żammit, J. (2021). Maltese as a foreign language educators’ acquisition of intercultural capabilities. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, Vol. 6(9), 1-19.
 10. Saliba, C.D. (2024). Learning Maltese 1 / Nitgħallem il-Malti 1. BDL 11) Saliba, C.D. (2024). Learning Maltese 2 / Nitgħallem il-Malti 2. BDL
Supplementary Reading List
 1. Camilleri Grima, A. (2016). Bil-qatra l-qatra…Learning Maltese as a Foreign Language Book 1. Miller.
 2. Camilleri Grima, A., Abela, R. (2022). B1 Ktieb tal-Istudent. Schola Publications.
 3. Camilleri Grima, A., Abela, R. (2022). Malti.B1 Ktieb ta’ Taħriġ. Schola Publications.
 4. Matsec Examinations Board, Karta Mudell ĊES Il-Malti bħala Lingwa Barranija.
 5. Matsec Examinations Boards, Sillabu ĊES Il-Malti bħala Lingwa Barranija.
 6. Saliba, C.D. (2022). Maltese for Foreigners Series Level A1. Gutenberg Press.
 7. Sillabi tal-Malti. Aċċessibbli fuq malti.skola.edu.mt/sillabi-godda
 8. Lista biblijografika tal-Malti maħruġa mill-Kunsill tal-Ilsien Malti https://kunsillmalti.gov.mt/rizorsi/listabiblijografika/
Skip to content