Search

BMLT415
Letteratura għat-tfal u għall-Adolexxenti

MQF Level: 6

ECTS Value: 3 ECTS

Self Study Hours: 36

Contact Hours: 15

Assessment Hours: 24

Duration: 6 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Din l-unità għandha l-għan li tiżviluppa fil-parteċipanti, id-definizzjoni ta’ x’inhi l-letteratura kif ukoll l-importanza tat-tagħlim effettiv tal-letteratura għat-tfal kif ukoll għall-adolexxenti. F’dan il-kors se jiġu ppreżentati approċi ta’ kif wieħed japprezza s-sabiħ u l-gost tat-tagħlim tal-letteratura fis-Sekondarja, filwaqt li jagħraf t-tagħlim kulturali u lingwistiku tal-esperjenza letterarja. Matul il-kors se jitħaddmu prattiċi tat-tagħlim effettivi għat-tagħlim ta’ apprezzament u ta’ analiżi fejn tidħol il-letteratura. Se tingħata opportunità wkoll lill-pparteċipanti li jkunu familjari ma’ kotba bil-Malti li jeżistu għat-tfal u għall-adolexxenti kemm fi ħdan is-sillabu kif ukoll qari għall-gost. F’din l-unità se jingħata wkoll taħriġ dwar l-użu tal-għodda teknoloġika għat-tagħlim tal-Malti. Ladarba s-sistema edukattiva tagħna miexja lejn sillabi preskrittivi għal tagħlim ibbażat fuq il-kisbiet mit-tagħlim, din l-unità tipprepara l-parteċipanti sabiex jiżviluppaw il-ħiliet pedagoġiċi u tal-assessjar b’tali mod li jintlaħqu l-għanijiet tal-Qafas tal-Kisbiet mit-Tagħlim li fuqu huma mibnija l-programmi tal-kisbiet mit-tagħlim tal-Malti.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jippjanaw sett ta’ lezzjonijiet tal-letteratura għall-adolexxenti msejsa fuq it-tagħlim u l-kisbiet kif imfassla fis-sillabu bil-passi meħtieġa sabiex verament ikun hemm esperjenza letterarja;

b. Jikkonsolidaw it-teorija dwar approċi mal-prattika meta jiġu biex jgħallmu t-test letterarju u l-mistoqsijiet li jridu jsiru biex l-istudenti jinżlu fil-livell t’analiżi;

c. Japplikaw fil-prattika kif jingħażel test letterarju minn test moqri għall-gost;

d. Jimplimentaw riżorsi diġitali fit-tagħlim tal-letteratura;

e. Jorbtu t-termini letterarji skont il-livell u l-abbilta’ tal-istudenti kif infassal fis-sillabu u skont it-test letterarju x’joffri;

f. Jistabilixxu l-passi meħtieġa biex l-istudenti jkunu mħarrġa tajjeb kif jikkritikaw xogħol letterarju waħidhom għall-ewwel darba.

Knowledge 

a. Jevalwaw ir-rabta bejn il-kisba, l-attivitajiet tat-tagħlim u l-assessjar skont ir-riċerka lokali u anke dik barranija;

b. Jidentifikaw u jipproponu siti uffiċjali fejn isibu d-dokumentazzjoni li tgħinhom jibnu l-pjan ta’ ħidma skont il-kisbiet;

c. Jirriflettu fuq prattiċi pedagoġiċi tat-tagħlim diskussi waqt din l-unità;

d. Jevalwaw l-użu tat-teknoloġija waqt it-tagħlim tal-letteratura;

f. Jevalwaw l-użu tat-teknoloġija fil-preparazzjoni ta’ noti tal-letteratura, il-parafrażi li tingħata lill-istudenti;

g. Jidentifikaw liema huma l-kisbiet u jorbtu l-ġeneri differenti, il-metrika u t-termini oħra letterarji li jridu jiġu mgħallma skont il-livell u s-sena tal-istudenti;

h. Jiddeterminaw liema huma l-attivitajiet għat-tagħlim l-aktar effettivi biex tintlaħaq il-kisba meta qed jippjanaw il-lezzjoni;

i. Janalizzaw u jifhmu l-qafas tal-kisbiet mit-tagħlim u t-terminoloġija marbuta miegħu.

Skills

a. Ifasslu pjan ta’ ħidma skont il-kisbiet, l-età, iż-żmien disponibbli u l-interessi tal-istudenti; 

b. Joħolqu materjal u riżorsi li jgħinuhom jilħqu l-kisbiet u jassessjawhom waqt li qed jippjanaw il-lezzjoni tal-letteratura; 

c. Ifasslu strateġiji ta’ kif jippreżentaw lill-istudenti kriterji ta’ suċċess imfassla fuq il-kisbiet;

d. Iħaddmu prattiċi pedagoġiċi skont il-ħiliet li qed jgħallmu; 

e. Joħolqu riżorsi diġitali interattivi addattati għall-kisba li jkunu qedjgħallmu tal-letteratura. 

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament (90%) li fih jintalab riflessjonijiet u prattiċi marbuta ma dak li ġie mgħallem matul l-unità. Parti żgħira mill-assessjar se jkun marbut mal-parteċipazzjoni (10%) tal-parteċipant (parteċipazzjoni fuq il-forum).

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Carter Ronald & N. Long Michael (1991) ‘Teaching Literature: Literature in the Classroom. Why literature?’ Essex: Longman
 2. Carter Ronald & N. Long Michael (1991) ‘Teaching Literature: General Issues. The literature curriculum’ Essex: Longman
 3. Rosenblatt, L. M. (1994) ‘Efferent and aesthetic reading’, The Reader, The Text, The Poem, Carbondale: Southern Illinois University Press.
 4. Benton Michael & Fox Geoff (1997) ‘Teaching Literature 9 to 14’ Oxford: Oxford University Press
 5. Benton Michael & Fox Geoff (1997) ‘Teaching Literature 9 to 14: What happens when we read stories?’ Oxford: Oxford University Press
 6. Dugan JoAnn (1997) Transactional Literature Discussions: Engaging students in the appreciation and understanding of literature. The Reading Teacher (51, 2)
 7. Gunter M. A. , Estes T. H. & Seawab J. (1995: 10)’Instruction A model Approach: The Discussion Model
 8. Benton Michael (1992) ‘Secondary Worlds: Poetry in the Classroom’ Buckingham: Open University Press
 9. Pike M. (2004) Teaching Secondary English: Popularizing PoetryLondon: Paul Chapman Publishing
 10. Benton Michael & Fox Geoff (1997) ‘Teaching Literature 9 to 14: Teaching poems’ Oxford: Oxford University Press
 11. Middleton Clare (2000) ‘Twentieth-century drama’ in Blocksidge, M. Teaching Literature 11-18 London: Continuum
 12. Langer, J. A. (1995) ‘Literature for students the system has failed.’ In Envisioning literature
 13. Il-Malti, Sillabi u Riżorsi tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni retrieved from https://malti.skola.edu.mt/sillabi-godda/
 14. It-Tagħlim tal-Malti fl-Iskejjel tal-Knisja retrieved from https://maltikurja.com/
 15. Lista biblijografika tal-Malti maħruġa mill-Kunsill tal-Ilsien Maltihttps://kunsillmalti.gov.mt/rizorsi/listabiblijografika/
 16. MATSEC Maltese Syllabus (Intermediate & Advanced Level) retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/syllabi/
 17. SEC Maltese Syllabus (Ordinary Level) retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/syllabi/SEC
 18. Maltese School Based Assessment retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/markingschemesandexemplars/
 19. SEC & MATSEC Past Papers retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/examinationpapers/past/
Supplementary Reading List
 1. Friggieri Oliver Dizzjunarju tat-Termini Letterarji
 2. Friggieri Oliver (1997) Il-Gidba Malta: PEG
 3. Zahra Trevor (1994) Is-Seba’ Tronġiet Mewwija Merlin Publications
 4. Zahra Trevoe (2006) Sħab Merlin Publications
 5. Zahra Trevor (2005) Sfidi Merlin Publications
 6. Carle Eric (1987) The Very Hungry Caterpillar Puffin Books
 7. Carboneill B., Rousseau S. & Azzopardi Clare (2012) Il-Praspar ta’ Nora Merlin
 8. Portelli Natalie (2005) Irrid indur id-Dinja Wise Owl Publications
 9. Portelli Natalie (2001) Buxu jibdel il-kulur Wise Owl Publications
 10. Rousseau L., Chiasson R. & Portelli Terence (2014) Ġurnata ma’ Gallett Klaklamin
 11. Lallemand O., Thuillier E. & Azzopardo Clare (2015) Lupu Lupettu ma jridx jimxi Merlin
 12. Azzopardi Clare & Portelli Rachel (2016) Il-Ħadd id-dar tan-nanna Merlin
 13. Grima Rebekah (2022) Niskopru l-Annimali Kite
 14. Azzopardi Clare & Calleja Glen (2022) Tita tmiss l-Art Kotba Calleja
 15. Hili Vassallo Sandra (2016) Żmeraldina u l-imbarazz Merlin
 16. Zammit Sherise (2018) Iż-Żarbuna tan-Nanna Rożi Klaklamin
 17. Cassar Mark & Cassar Lucienne (2022) Inħossni Eċitat Pandora Publications
Skip to content