Search

BMLT416
Is-Soċjolingwistika tal-Malti

MQF Level: 6

ECTS Value: 3 ECTS

Self Study Hours: 36

Contact Hours: 15

Assessment Hours: 24

Duration: 6 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Il-modjul huwa mfassal sabiex jgħin lill-parteċipanti jeżaminaw u jispjegaw l-fenomeni soċjolingwistiċi li huma preżenti fil-komunità Maltija u fil-Malti. Se tingħata importanza partikolari fuq il-funzjoni tal-lingwa li timmudella r-relazzjoni bejn il-kuntest u l-lingwa u tipproponi li l-varjazzjoni fil-lingwa hija assoċjata jew mal-utenti tal-lingwa jew mal-użu tal-lingwa nnifisha. Għal din ir-raġuni se jiġu diskussi s-suġġetti bħas-sess, l-età u l-ġeografija, iżda se jiġu ttrattati wkoll aspetti oħra bħad-djaletti u d-diglossija u kif dawn kollha qegħdin jinbidlu u jibdlu l-Malti.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jorbtu l-użu tal-lingwa u l-kuntest ta’ dak l-użu;

b. Jorbtu t-teorija mar-realtà prattika tal-varjazzjoni tal-lingwa fil-komunità;

c. Joħorġu b’eżempji ta’ multilingwaliżmu fis-soċjetà Maltija u kif dawn jaffettwaw l-akkwiżizzjoni tal-lingwa;

d. Ikunu responsabbli sabiex jintegraw il-kunċetti soċjolingwistiċi fl-istrateġiji tat-tagħlim tal-Malti;

e. Jintegraw għodod tat-tagħlim u tal-analiżi soċjolingwistika fil-lezzjonijiet tagħhom sabiex itejbu d-diskussjonijiet dwar is-suġġett b’mod li jkun utli, iżda wkoll interessanti għall-istudenti;

f. Jimmonitorjaw u jevalwaw l-varjazzjoni lingwistika fl-ambjent tal-klassi, u jaddattaw l-approċċi tat-tagħlim biex jindirizzaw l-isfondi differenti tal-istudenti li jkollhom.

Knowledge 

a. Jiddefinixxu termini u kunċetti soċjolingwistiċi ewlenin;

b. Jelenkaw il-varjabbli soċjolingwistiċi, bħall-età, is-sess u l-klassi soċjali – u l-influwenza tagħhom fil-klassi tal-Malti;

c. Jgħidu kif il-varjazzjoni tal-lingwa hija marbuta mal-antropoloġija, l-istudji tal-ġeneru, is-soċjoloġija u kif dawn huma relatati mal-metodu tat-tagħlim inklussiv;

d. Jifhmu u jevalwaw l-aspetti soċjolingwistiċi preżenti f’Malta u kif dawn huma preżenti fil-klassi;

e. Jifhmu l-perspettivi differenti skont il-kuntest, inklużi l-identitajiet, l-istituzzjonijiet soċjali, il-valuri kulturali, u r-relazzjoni tagħhom mal-lingwa.

Skills

a. Jinterpretaw u janalizzaw id-dejta soċjolingwistika għall-fehim tal-mudell tal-lingwa;

b. Jifhmu t-teoriji soċjolingwistiċi li jgħinuhom jispjegaw l-varazzjonijiet fil-lingwa lill-istudenti tagħhom u jipprovdulhom perspettiva komprensiva tal-iżvilupp tal-lingwa Maltija;

c. Jadattaw il-metodi tat-tagħlim tagħhom biex jakkomodaw l-isfondi lingwistiċi differenti li ġejjin minnhom l-istudenti tal-Malti u tal-Malti bħala lingwa barranija.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament fi Grupp (60%) u Preżentazzjoni (40%).

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Aquilina, J. (1995). Language and Village Dialects. F’L. Briguglio u J. Bezzina (ed.), Gozo and its Culture, pp.106-114. Proceedings of the 1995 Lowenbrau Seminar. Malta: Formatek Ltd.
 2. Borg, A. (1988). Ilsienna: Studju Grammatikali. Malta: Ħas-Sajjied.
 3. Borg, A. u Mifsud M. (2005). Il-Pożizzjoni tal-Malti f’Malta. Artiklu ppubblikat f’Il-Malti Ħarġa Nru. LXXVII, pp. 6-16. Malta: Università ta’ Malta.
 4. Buttigieg, L. (1998). Id-Djalett u l-Malti Standard. Hemm xi Problemi fit-Tagħlim? (Teżi tal-Maġistru). Malta: Università ta’ Malta.
 5. Casha, T. (2006). Studju tal-kuntest lingwistiku djalettali f’għażla tal-klassijiet tal-primarja f’Għawdex (Teżi tal-Baċellerat). Malta: L-Università ta’ Malta.
 6. Hornberger, N. u McKay, S. (ed.) 2010) Sociolinguistics and Language Education. Bristol: Multilingual Matters.
 7. Hudson, R. A. (2001). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Lobeck, A u Denham, K (2014). Linguistics at School: Language Awareness in Primary and Secondary Education. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Romaine, S. (2000). Language in Society- An Introduction to Sociolinguistics. Renju Unit: Oxford University Press.
 10. Sciriha, L. (1994). Language and Class in Malta. F’Sultana, R. G. u Baldacchino, G. (ed.), Maltese Society: A Sociological Inquiry, pp.17-131. Żabbar: Pubblikazzjoni Mireva.
 11. Sciriha, L u Vassallo, M. (2006). Living Languages in Malta. Malta: Print It Printing Services.
 12. Spagnol, M. u Attard, K. (2014). Differenzi Lessikali bejn il-Malti u l-Għawdxi. Artiklu ppubblikat f’Leħen il-Malti Għadd 33, 97-118. Malta: Pubblikazzjoni tal-Għaqda talMalti, l-Università ta’ Malta.
 13. Cachia, C. (2001). Is-Sitwazzjoni lingwistika f’Għawdex. Artiklu ppubblikat f’Il-Malti, Għadd 33, 54-64. Malta: Pubblikazzjoni tal-Akkademja tal-Malti. Aċċessjat minn: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/63827
 14. Saliba, C. D. (2023). Il-Malti, l-Għawdxi u x-Xewki. Artiklu ppubblikat f’Il-Gourgion, Għadd 65, 52-55. Malta: Pubblikazzjoni tal-Parroċċa Tax-Xewkija. Aċċessjat minn: https://www.xewkijaparish.org/portfolio-item/gourgion-ghadd-65-2023/
Supplementary Reading List
 1. Abela, C. (2002). Linguistic Accomodation in Malta. Teżi ta’ Baċellerat mhux ippubblikata. Malta: Università ta’ Malta;
 2. Valdes, G. (2006). Developing Minority Language Resources: The Case of Spanish in California. Bristol: Multilingual Matters;
 3. Mc Mahon, A.M.S. (1994). Understanding Language Change. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 4. Camilleri Grima, A. (2008). Diglossia. Variation on a theme. F’Comrie, B., Fabri, R., Hume, E., Mifsud, M., Stolz, T. & Vanhove, M. (ed.), Introducing Maltese Linguistics, pp.379-391. Amsterdam: John Benjamins.
 5. Curmi, S. R. (2001). Maltese or English? An Analysis of Language Choice in Maltese Society (Teżi tal-Baċellerat). Malta: Università ta’ Malta.
Skip to content