Search

BMLT417
Il-Partijiet tad-Diskors

MQF Level: 6

ECTS Value: 3 ECTS

Self Study Hours: 36

Contact Hours: 15

Assessment Hours: 24

Duration: 6 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

L-għan ta’ dan il-modjul hu li l-parteċipanti jsiru midħla ta’ kif il-kliem tal-lingwa jinġabar fi klassijiet grammatikali li fil-kitba tal-ilsien Malti huma għodda neċessarja u fundamentali għall-kitba ta’ Malti tajjeb. Il-parteċipanti jakkwistaw fehim aktar għammieq dwar l-użu tal-partijiet tad-diskors fil-morfoloġija u s-sintassi tal-ilsien Malti ħalli jkunu armati b’għarfien siewi sabiex ikunu kapaċi joffru l-għajnuna meħtieġa lill-istudenti. 

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jħaddem il-kriterju formali biex jidentifika l-partijiet tad-diskors tal-Malti;

b. Jiżviluppa l-ħila li tgħinu jifhem id-differenza bejn l-forma grammatikali tal-kelma u s-sehem grammatikali tal-kelma f’kuntest morfo-sintattiku speċifiku;

c. Ifassal strateġiji li jgħinu l-istudenti jifhmu t-tħaddim tal-partijiet tad-diskors tal-Malti fil-kelma miktuba;

d. Ifassal strateġiji li jgħinu l-istudenti jifhmu t-tħaddim tal-partijiet tad-diskors tal-Malti fil-kelma mitkellma;

e. Jippjana lezzjonijiet fejn it-tagħlim formali tal-partijiet tad-diskors tal-Malti ma jkunx nieqes mill-prattika u l-eżattezza;

f. Jgħallem il-partijiet tad-diskors tal-Malti f’kuntest li l-istudenti jkunu jistgħu jirrelataw miegħu.

Knowledge 

a. Jidentifika l-partijiet tad-diskors tal-Malti u jagħżel bejn l-forma grammatikali ta’ kelma u l-funzjoni grammatikali tagħha f’kuntest morfoloġiku u sintattiku partikulari;

b. Jagħraf kif fit-tagħlim tal-grammatika Maltija l-elementi varji jsibu posthom b’mod pulit jew f’regola, jew f’eċċezzjoni għar-regola;

c. Jittratta l-ilsien Malti bħala sistema kumplessa, u li titjieb u tiżviluppa kontinwament;

d. Jagħraf il-ħtieġa ta’ kitba tajba skont l-użu tajjeb tal-partijiet tad-diskors tal-Malti għax il-permanenza tal-kitba ssaħħaħ u sseddaq il-mentalità tal-kittieb u tal-qarrej;

e. Jagħraf il-ħtieġa tal-użu tajjeb tal-ilsien Malti, miktub u mitkellem skont ir-regoli tal-grammatika stabbiliti mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti;

f. Jagħraf il-ħtieġa tal-użu tajjeb tal-partijiet tad-diskors;

g. Kiseb l-għarfien tar-regoli ċentrali għall-partijiet tad-diskors tal-Malti;

h. Jiggwida u jgħin lill-istudent kif juża l-partijiet tad-diskors tal-Malti skont ir-regoli mfassla mil-lingwisti u studjużi Maltin;

i. Inissel fost l-istudenti l-imħabba għall-ilsien Malti sabiex b’hekk l-istudenti ma jiffurmawx ċertu antagoniżmu lejn l-ilsien Malti.

Skills

a. Jikkomunika b’mod ċar u dirett, lill-istudenti, il-kunċetti marbutin mal-partijiet tad-diskors tal-Malti;

b. Japplika l-prinċipji tal-partijiet tad-diskors tal-Malti b’mod korrett u għalhekk ħieles mill-iżbalji;

c. Jippjana attivitajiet marbutin mal-kitba li jiggwidaw u jagħtu lill-istudent ċerta awtorizzazzjoni u fiduċjuż biżżejjed biex jagħraf juża l-partijiet tad-diskors tal-Malti kif suppost;

d. Jippjana strateġiji xierqa li jindirizzaw il-kwalitajiet tajbin u d-diffikultajiet tal-istudenti, kif ukoll il-bżonnijiet fit-tagħlim.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assessjat b’Assejament (70%) li fih il-parteċipanti jintalbu jiddiskutu tema minn lista li tkun ippreżentata lilhom. Pjan ta’ ħidma ta’ lezzjoni (30%).

Suggested Readings

Core Reading List
  1. Portelli, T. (2020). L-Esperjenza tat-tagħlim. Horizons, Malta
  2. Briffa, C. (2011). Il-Varjetajiet tal-Malti. Pubblikazzjonijiet Independenza.
  3. Akademja tal-Malti. (2004). Tagħrif fuq il-Kitba Maltija. Klabb Kotba Maltin.
  4. Borg, A. (2001) ‘Il-Partijiet tad-diskors fil-Malti’ f’Massa, D. (ed.) Malta: Esplorazzjoni Dgħajsa Karti il-Fakoltà tal-Arti, L-Universitàta’ Malta, 134-142.
  5. Borg, A. u Azzopardi Alexander, M. (1997) Maltese. Lingua Descriptive Grammars. Routledge
  6. Hoberman, R. D. (2007). Maltese morphology. In: A. Kaye (Ed.) Morphologies of Asia and Africa (pp. 257-281).
  7. Werner, L. (2004) Europe’s New Arab Conenction, retrieved fromhttps://archive.aramcoworld.com/issue/200406/europe.s.new.arabic.connection.htm
  8. Zammit, M. R. (2006). Unrecognizable Arabic-Maltese: The innovative Maltese element in the Maltese language. In: S. Mejri (ed.), L’arabe dialectal: enquêtes, descriptions, interprétations. Actes d’AIDA 6. Travaux offerts au professeur Taieb Baccouche, (pp. 487–498). Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.

 

Supplementary Reading List
  1. Amaira, M. (2014) Il-Kategoriji Grammatikali tal-Malti. L-Università ta’ Malta, Teżi tal-M.A.
  2. Lista biblijografika tal-Malti maħruġa mill-Kunsill tal-Ilsien Malti https://kunsillmalti.gov.mt/rizorsi/listabiblijografika/
Skip to content