Search

MMLT103
It-Tagħlim tal-Qari bil-Malti: Pedagoġija u Assessjar

MQF Level: 7

ECTS Value: 2 ECTS

Self Study Hours: 24

Contact Hours: 10

Assessment Hours: 16

 

Overall Objectives and Outcomes

Din l-unità hija mfassla skont il-prinċipji u l-prattiki tat-tagħlim u l-assessjar tal-ħiliet fil-qari tal-Malti fil-livell sekondarju. L-unità tlaqqa’ lill-parteċipanti mal-kunċetti pedagoġiċi ewlenin fejn jidħol it-tagħlim tal-qari fil-klassi u barra mill-klassi, u anki mad-diversi paradigmi u mudelli stabbiliti li jistgħu jitħaddmu f’dan il-kuntest ta’ tagħlim lingwistiku. Tgħammar lill-parteċipanti bl-għarfien meħtieġ biex iwasslu ħakma bażika fil-qari mexxej. It-tagħlim tal-qari mexxej hu kompitu iebes li jżewweġ il-ħeffa tar-rikonoxximent tal-kliem mal-fehim. Matul din l-unità tiġi ppreżentata letteratura dwar it-tagħlim tal-qari fost l-istudenti tas-sekondarja biex il-parteċipanti janalizzaw, jiddiskutu u jikkritikaw. Għalkemm din hi unità separata mill-bqija, trid tiġi mgħallma f’kuntesti usa’ ta’ ħiliet oħrajn bħall-kitba, il-fehim u s-smigħ.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jaddottaw approċċ ibbażat fuq ir-riċerka u l-prattiċi li ġew preżentati lilhom;

b. Jiżviluppaw riżorsi fuq il-prattiċi tagħhom u skont dak li tgħallmu jtejbuhom;

c. Jippjanaw lezzjonijiet oriġinali skont il-proċessi, l-approċi u t-teoriji ppreżentati lilhom u oħrajn li jiltaqgħu magħhom fil-letteratura;

d. Joħolqu materjal u riżorsi għat-tagħlim tal-qari skont l-etajiet, il-gosti u l-abbiltajiet tal-istudenti.


Knowledge 

a. Jirriflettu fuq it-teoriji u l-approċi ppreżentati lilhom;

b. Janalizzaw prattiċi tajbin u jikkritikaw b’mod kostruttiv prattiċi oħrajn li jintużaw fit-tagħlim tal-qari;

c. Jirreferu għal letteratura rikonoxxuta u internazzjonali dwar it-tagħlim tal-qari.

Skills

a. Iħejju lezzjonijiet xierqa għat-tagħlim tal-qari maħsuba għal klassijiet differenti fil-livell sekondarju bħala parti minn pjan ta’ ħidma ħolistiku li jorbot mal-ħiliet l-oħra tal-lingwa, fosthom il-kitba u s-smigħ;

b. Jikkomunikaw l-eżiti tat-tagħlim tal-qari mal-istudenti b’mod interessanti u li jimmotivahom, u jinkludi b’mod prattiku, il-prattiki u l-metodoloġija ppreżentati lilhom f’din l-unità;

c. Jjipproponu siti uffiċjali b’riżorsi u kontenut dwar it-tagħlim tal-qari.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament.

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Atwell, N. (1998) In the middle: New Understandings about writing, reading and learning (it-tieni edizzjoni), Portsmouth, NH: Heinemann
 2. Atwell, N. (2014) In the middle: A lifetime of Learning about Writing, Reading and Adolescents. (it-tielet edizzjoni) Heinemann.
 3. Jacobs, G. & Farrell, T. S. C. (2012) Teachers Sourcebook for Extensive Reading. Information Age Publishing.
 4. Ollerenshaw, J. (2016) A Practical Guide to Teaching Reading Skills at All Levels Teacher’s Book. Ir-Renju Unit: Cambridge University Press.
 5. Portelli, T. (2001) Il-qari, f’Camilleri Grima, A. (ed.) Skaluni għat-tagħlim tal-Malti fis-sekondarja. Malta: l-Istitut tal-Lingwistika u l-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti.
 6. Portelli, T (2009) Il-qari tal-letteratura: esperjenza u kritika. Malta: Allied Publications.
 7. Watkins, P. (2018) Teaching and Developing Reading Skills : Cambridge Handbooks for Language Teachers. Ir-Renju Unit: Cambridge University Press.
 8. http://www.schoolslearningoutcomes.edu.mt/en/
 9. https://malti.skola.edu.mt/sillabi-godda/
Supplementary Reading List
 1. Ayodele, R. & Yusuf, H. O. (2011) Teaching Reading Skills Using Multimedia Approach. Il-Ġermanja: VDM Verlag.
 2. Calleja, G. (1997) Stħarrig dwar il-kompetenza fl-element ta’ għarfien fil-qari ta’ testi bil-Malti fil-livell sekondarju. Teżi M.Ed. L-Università ta’ Malta.
 3. Miller, B., Cutting L. E., & McCardle, P. (ed.) (2013) Unraveling Reading Comprehension. Baltimore: Brookes Publishing Co.
 4. Yusuf, H. O. (2010) Reading Comprehension Pedagogy.Il-Ġermanja: VDM Verlag.
Skip to content